Listwa góra
 
 
szkolenia
 
 
outplacement
 
 
kontakt
 

Doradztwo > SOOP - System Okresowych Ocen Pracowników > Wartościowanie stanowisk pracy

Angielski Polski

Wartościowanie stanowisk w wielu firmach ogranicza się do tworzenia siatki płac.
Tymczasem narzędzie to można wykorzystać znacznie szerzej i efektywniej.

Cele wartościowania stanowisk pracy :

 • proces ten pozwala określić wymagania stawiane przez pracę pracownikowi oraz zobiektywizować ocenę jej relatywnej wartości dla przedsiębiorstwa,
 • dostarcza najistotniejszych informacji na temat relacji i hierarchii stanowisk w firmie,
 • tworzy kompleksową bazę dla podejmowania wielu decyzji personalnych takich jak: zatrudnienie, zwolnienie, awans pracowników, wysokość wynagrodzenia i inne.

Nasi konsultanci, podchodząc indywidualnie do każdego Klienta i ściśle z nim współpracując, dokonują dokładnej analizy danego stanowiska pracy na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów. Na podstawie wyników tej analizy każde stanowisko umieszczane jest w hierarchii ważności stanowisk pracy.

Korzyści z przeprowadzonego procesu:

 • określenie stanowiska i wskazanie jego miejsca w strukturze przedsiębiorstwa ,
 • pomoc w podjęciu decyzji dotyczących: szkoleń, rekrutacji, klasyfikacji, zmian kadrowych,
 • zweryfikowanie prac wykonywanych na danym stanowisku, tak aby dokładnie odzwierciedlały rzeczywisty i obiektywny zakres obowiązków tego pracownika,
 • stworzenie właściwej polityki wynagrodzeń,
 • skuteczne prowadzenie zarządzania personelem,
 • ukierunkowanie pracy ludzi na cele strategiczne firmy,
 • wspomaganie systemu motywacyjnego w firmie,
 • jasny system zależności i hierarchii stanowisk akceptowany przez pracowników zapobiega napięciom i konfliktom w zespołach.
« powrót
strona główna mapa serwisu polityka prywatności
copyright