Listwa góra
 
 
szkolenia
 
 
outplacement
 
 
kontakt
 

Doradztwo > SOOP - System Okresowych Ocen Pracowników > System ocen okresowych pracowników

Angielski Polski

 

  System okresowych ocen pracowniczych (SOOP) jest niezbędny, by efektywnie i kompleksowo zarządzać organizacją, zarówno ludźmi jak i procesami. Jest to idealne narzędzie umożliwiające badanie pracowników pod względem ich efektywności, potencjału rozwojowego czy aspiracji. Oceny pracownicze służą planowaniu zatrudnienia, ruchów kadrowych, ustalaniu ścieżek kariery oraz wysokości wynagrodzeń czy premii. Posiadają funkcję kontrolną, motywacyjną, organizacyjną i administracyjną.

Korzyści dla firmy:

 • wzrost jakości i wydajności pracy;
 • zwiększenie identyfikacji pracowników z firmą i świadomego realizowania jej celów;
 • wykorzystanie potencjału pracowników zgodnie z kierunkami rozwoju firmy;
 • określanie potrzeb szkoleniowych;
 • właściwe motywowanie pracowników;
 • obiektywne i racjonalne podejmowanie decyzji o awansach i wynagrodzeniach.

Korzyści dla pracowników:

 • informowanie o sposobie oceniania wyników pracy;
 • prognozowanie rozwoju zawodowego;
 • informowanie o możliwościach awansów;
 • tworzenie ścisłego powiązania pomiędzy uzyskiwanymi rezultatami a wynagrodzeniem;
 • poczucie sprawiedliwej oceny wykonywanej pracy.

Nasi Konsultanci, proponując odpowiednie rozwiązania, dopasowują je do specyfiki, jak i potrzeb firmy Klienta; dbają, aby stworzony system ocen pozwalał na jak najefektywniejszą realizację postawionych zadań.

Nasza rola polega na zdefiniowaniu kryteriów oceny, opracowaniu arkuszy ocen, regulaminu, procedur, a także przygotowaniu kadry kierowniczej do przeprowadzania rozmów oceniających. Rola Klienta - bez współpracy którego, przedsięwzięcie może się nie powieść - na weryfikacji przedstawionych systemów oraz współpracy przy ich wdrażaniu.

 

« powrót
strona główna mapa serwisu polityka prywatności
copyright