Listwa góra
 
 
szkolenia
 
 
outplacement
 
 
kontakt
 

Doradztwo > Opisy stanowisk > Przygotowanie opisów stanowisk

Angielski Polski

 

  Opis stanowiska pracy stanowi elementarne narzędzie skutecznego zarządzania zasobami ludzkimi, pozwalające usystematyzować zakres obowiązków i kompetencji pracowników. Opis zawiera w sobie przede wszystkim cele, zadania, zakres odpowiedzialności pracownika, a także opis kwalifikacji i pożądanych umiejętności.

Opisy stanowisk łączą w sobie różnorodne profile kryterialne:

  • profil zadaniowy: precyzyjna diagnoza i przyporządkowanie zadań właściwych dla danego stanowiska; określenie zakresu odpowiedzialności związanego z zadaniami; powiązanie zadań z zarządzaniem przez cele (MBO)
  • profil kompetencyjny: trafna diagnoza, przypisanie oraz hierarchizacja kluczowych na danym stanowisku kompetencji; konstrukcja profilu umożliwia bardzo łatwe zaplanowanie w przyszłości pomiaru kompetencji, w tym określenie potrzeb szkoleniowych w najistotniejszych obszarach
  • profil celowy: zdefiniowanie dla stanowiska krótko- i długoterminowych celów jako wyznaczników efektywności i rozwoju pracowniczego; podstawa do opracowania najlepszej strategii zarządzania przez cele (MBO)

Zintegrowany opis stanowiska pracy łączy w sobie wszystkie powyższe profile, a tym samym jest źródłem wartościowych informacji służących odpowiedniemu przyporządkowaniu pracowników do stanowisk, optymalizującego ich wydajność oraz wpływającemu na możliwości rozwoju zawodowego.

 

« powrót
strona główna mapa serwisu polityka prywatności
copyright