Listwa góra
 
 
szkolenia
 
 
outplacement
 
 
kontakt
 

Kadry i Płace  > Rachuba płac

Angielski Polski

Płace: 

  • przygotowywanie list płac - naliczanie wynagrodzeń według stawek godzinowych, miesięcznych, akordowych, ryczałtów,
  • obliczanie wynagrodzeń za urlopy, ekwiwalent za urlop,
  • naliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, sporządzanie odpowiednich raportów ZUS,
  • naliczanie innych składników wynagrodzeń przewidzianych przepisami prawa pracy lub odrębnymi przepisami wewnętrznymi,
  • dokonywanie potrąceń z wynagrodzeń pracowniczych wynikających z uregulowań prawnych, bądź odrębnych postanowień,
  • przygotowanie dokumentacji ZUS - rozliczeniowe raporty miesięczne ZUS dotyczące pracowników oraz inne dokumenty wymagane przez ZUS,
  • przygotowywanie comiesięcznych dokumentów wymaganych przez US - PIT (rozliczenie podatku dochodowego od osób fizycznych),
  • przygotowywanie dokumentów PFRON,
  • prowadzenie pełnej administracji w zakresie zawierania umów cywilno-prawnych np.: umowy o dzieło i umowy zlecenia
W razie pytań i wątpliwości prosimy o Kontakt. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.
« powrót
strona główna mapa serwisu polityka prywatności
copyright